Doradztwo inwestycyjne dla naszych klientów

Aktywuj usługę doradztwa

Określ swój profil inwestycyjny i korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych doradców

 • sprawdź jaka strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla Ciebie
 • w ramach każdej strategii masz do wyboru 2 modelowe portfele akcji opracowane przez Doradców mBanku

Portfel uniwersalny – wartość portfela uzależniona jest przede wszystkim od zmian kursów akcji

Portfel dywidendowy - wartość portfela uzależniona jest od wartość dywidend wypłacanych przez emitentów akcji oraz od zmian kursów akcji

 • w ramach usługi doradztwa zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie inwestycji giełdowych
 • sam podejmujesz decyzje inwestycyjne i sam składasz wynikające z nich zlecenia
 • bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim mBanku

Nowość

Która strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla ciebie?

Strategia agresywna
Strategia zrównoważona
Strategia agresywna
Strategia agresywna
Strategia zrównoważona

Rekomendowana strategiczna alokacja pomiędzy podstawowe klasy dotycząca Klienta o profilu agresywnym

Twoja przeglądarka nie obsługuje canvas
 • Akceptacja wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego
 • Oczekiwana konkurencyjna w stosunku do lokat stopa zwrotu, przy założeniu wysokiej korelacji z trendami na rynkach akcji
 • Co najmniej długoterminowy horyzont inwestycyjnym (powyżej 5 lat)
 • Pożądane wiedza i doświadczenie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe obejmująca inwestycje na rynku akcji

Rekomendowana strategiczna alokacja pomiędzy podstawowe klasy dotycząca Klienta o profilu zrównoważonym

Twoja przeglądarka nie obsługuje canvas
 • Akceptacja średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego
 • Oczekiwana konkurencyjna w stosunku do lokat stopa zwrotu, przy założeniu umiarkowanej korelacji z trendami na rynkach akcji
 • Co najmniej średnioterminowy horyzont inwestycyjnym (powyżej 3 lat)
 • Pożądane wiedza i doświadczenie Klienta w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe

Więcej informacji

Aktywuj usługę doradztwa

Decyduję się aktywować usługę doradztwa inwestycyjnego.

Strategia agresywna
Strategia agresywna
Strategia zrównoważona
Aktywuj usługę doradztwa