Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2017-10-19 00:54:00 GOBARTO GOBARTO SA (38/2017) GOBARTO S.A - powołanie osoby nadzorującej PAP - Emitent
2017-10-19 00:43:00 GOBARTO GOBARTO SA (37/2017) GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy PAP - Emitent
2017-10-19 00:30:00 GOBARTO GOBARTO SA (36/2017) GOBARTO S.A - treść uchwał podjętych na PAP - Emitent
2017-10-18 23:30:00 ESOTIQ ESOTIQ & HENDERSON SA (32/2017) Wstępne skonsolidowane przychody PAP - Emitent
2017-10-18 23:26:00 PLAYWAY PLAYWAY SA (78/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. PAP - Emitent
2017-10-18 23:22:00 ESOTIQ ESOTIQ & HENDERSON SA (31/2017) Decyzja Zarządu Esotiq & PAP - Emitent
2017-10-18 22:02:00 KERNEL KERNEL HOLDING SA (43/2017) KERNEL ENTERS INTO US$ 200 MILLION CREDIT FACILITY PAP - Emitent
2017-10-18 21:31:00 CUBEITG CUBE.ITG SA (83/2017) Rozwiązanie pakietu umów leasingu zawartych PAP - Emitent
2017-10-18 21:25:00 UNIBEP UNIBEP SA (53/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii PAP - Emitent
2017-10-18 21:14:00 LARQ LARQ SA (40/2017) Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy PAP - Emitent
2017-10-18 20:57:00 LARQ LARQ SA (39/2017) Uchwalenie w Brand 24 S.A. zmian do PAP - Emitent
2017-10-18 19:49:00 PKO BANK HIPOTECZNY SA (15/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. PAP - Emitent
2017-10-18 18:49:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2017-10-18 17:53:00 MBWS MARIE BRIZARDS WINE & SPIRITS (23/2017) MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES PAP - Emitent
2017-10-18 17:27:00 AMREST AMREST HOLDINGS SE (243/2017) Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich PAP - Emitent
2017-10-18 17:25:00 PEP POLENERGIA SA (11/2017) Informacja o dokonaniu odpisu w związku z zaniechaniem działalności spółki zależnej PAP - Emitent
2017-10-18 17:24:00 CIGAMES CI GAMES SA (62/2017) Szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej CI Games za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku PAP - Emitent
2017-10-18 17:23:00 ENELMED CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (21/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej PAP - Emitent
2017-10-18 17:20:00 PGO PGO SA (33/2017) Korekta deklaracji podatkowej w spółce zależnej PAP - Emitent
2017-10-18 17:19:00 ENELMED CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR PAP - Emitent