Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2018-12-18 22:30:00 SANTANDER BANCO SANTANDER SA (73/2018) Banco Santander hereby announces that PAP - Emitent
2018-12-18 22:24:00 PLASTBOX PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2018) Spełnienie PAP - Emitent
2018-12-18 21:58:00 ESOTIQ ESOTIQ & HENDERSON SA (45/2018) Wstępne skonsolidowane przychody PAP - Emitent
2018-12-18 20:07:00 GINOROSSI GINO ROSSI SA (57/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy PAP - Emitent
2018-12-18 19:43:00 SERINUS SERINUS ENERGY INC. (68/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc PAP - Emitent
2018-12-18 19:38:00 IFCAPITAL INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (72/2018) Informacja dla Akcjonariuszy PAP - Emitent
2018-12-18 19:28:00 MURAPOL (92/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do PAP - Emitent
2018-12-18 19:18:00 SERINUS SERINUS ENERGY INC. (67/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc PAP - Emitent
2018-12-18 19:09:00 SKOTAN SKOTAN SA (32/2018) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E PAP - Emitent
2018-12-18 19:05:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2018-12-18 19:01:00 ERGIS ERGIS SA (46/2018) Skup akcji własnych PAP - Emitent
2018-12-18 18:20:00 RUBICON RUBICON PARTNERS SA (22/2018) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR PAP - Emitent
2018-12-18 18:19:00 CYFRPLSAT CYFROWY POLSAT SA (35/2018) Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu PAP - Emitent
2018-12-18 17:47:00 IQP IQ PARTNERS SA (28/2018) Oddalenie wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców zmian statutu PAP - Emitent
2018-12-18 17:42:00 INGBSK ING BANK ŚLĄSKI SA (34/2018) Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A. PAP - Emitent
2018-12-18 17:36:00 INDYKPOL INDYKPOL SA (41/2018) Zmiana składu Komitetu ds. Audytu PAP - Emitent
2018-12-18 17:36:00 INGBSK ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji PAP - Emitent
2018-12-18 17:30:00 KREZUS KREZUS SA (89/2018) Informacja o rozpoczęciu prac nad wznowieniem działalności operacyjnej PAP - Emitent
2018-12-18 16:41:00 HERKULES HERKULES SA (79/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2018-12-18 16:30:00 ZPUE ZPUE SA (41/2018) Powołanie Prezesa Zarządu PAP - Emitent