Kalendarium

Czas Wydarzenie
2017-01-25 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 8,20 %, prognoza: 8,30 %)
2017-01-27 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2017-01-27 BM Reflex: LPG PKN
2017-01-27 BM Reflex: Superplus 98
2017-01-27 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2017-01-27 BM Reflex: Olej napędowy
2017-01-27 BM Reflex: LPG
2017-01-27 BM Reflex: Euro 95
2017-01-27 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2017-01-31 | 14:00 GUS: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 0,80 %, prognoza: 1,80 %)
2017-01-31 | 14:00 GUS: Inflacja m/m