Kalendarium

Czas Wydarzenie
2017-12-19 | 14:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m (wartość poprzednia: 3,30 %, prognoza: -3,90 %)
2017-12-19 | 14:00 GUS: Produkcja przemysłowa r/r (wartość poprzednia: 12,30 %, prognoza: 9,30 %)
2017-12-19 | 14:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m (wartość poprzednia: 5,10 %, prognoza: -1,30 %)
2017-12-19 | 14:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2017-12-19 | 14:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r (wartość poprzednia: 20,30 %, prognoza: 14,70 %)
2017-12-19 | 14:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (wartość poprzednia: 8,00 %, prognoza: 7,50 %)
2017-12-21 | 14:00 GUS: Koniunktura w budownictwie
2017-12-21 | 14:00 GUS: Koniunktura w handlu
2017-12-21 | 14:00 GUS: Koniunktura w przemyśle
2017-12-22 BM Reflex: LPG
2017-12-22 BM Reflex: Euro 95
2017-12-22 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2017-12-22 BM Reflex: Olej napędowy
2017-12-22 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2017-12-22 BM Reflex: Superplus 98
2017-12-22 BM Reflex: LPG PKN
2017-12-22 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2017-12-22 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 6,60 %, prognoza: 6,50 %)
2017-12-29 BM Reflex: LPG PKN
2017-12-29 BM Reflex: LPG