Kalendarium

Czas Wydarzenie
2018-03-19 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r (wartość poprzednia: 34,70 %, prognoza: 8,10 %)
2018-03-19 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r (wartość poprzednia: 34,70 %, prognoza: 30,00 %)
2018-03-19 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2018-03-19 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m (wartość poprzednia: 4,10 %, prognoza: -1,40 %)
2018-03-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m (wartość poprzednia: -20,50 %, prognoza: -2,70 %)
2018-03-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (wartość poprzednia: 8,20 %, prognoza: 8,00 %)
2018-03-23 BM Reflex: Olej napędowy
2018-03-23 BM Reflex: LPG
2018-03-23 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2018-03-23 BM Reflex: Superplus 98
2018-03-23 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2018-03-23 BM Reflex: Euro 95
2018-03-23 BM Reflex: LPG PKN
2018-03-23 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2018-03-23 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 6,90 %, prognoza: 6,80 %)
2018-03-29 | 10:00 GUS: Inflacja m/m
2018-03-29 | 10:00 GUS: Inflacja r/r
2018-03-30 BM Reflex: LPG
2018-03-30 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2018-03-30 BM Reflex: Euro 95