Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2018-06-20 16:38:00 INTERBUD INTERBUD-LUBLIN SA (22/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PAP - Emitent
2018-06-20 16:38:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (26/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych PAP - Emitent
2018-06-20 16:37:00 IDEABANK IDEA BANK SA (70/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR PAP - Emitent
2018-06-20 16:36:00 OPENFIN OPEN FINANCE SA (75/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 75/2018- WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA PAP - Emitent
2018-06-20 16:34:00 PANOVA P.A. NOVA SA (20/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A. PAP - Emitent
2018-06-20 16:32:00 PBG PBG SA (17/2018) Informacja dotycząca notowania akcji PBG na Liście Alertów. PAP - Emitent
2018-06-20 16:32:00 DEKPOL DEKPOL SA (48/2018) Rejestracja zmian statutu Spółki PAP - Emitent
2018-06-20 16:25:00 PANOVA P.A. NOVA SA (19/2018) Aneks do umowy o kredyt obrotowy PAP - Emitent
2018-06-20 16:25:00 ALCHEMIA ALCHEMIA SA (13/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży PAP - Emitent
2018-06-20 16:21:00 INTERSPPL INTERSPORT POLSKA SA (19/2018) WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5% PAP - Emitent
2018-06-20 16:21:00 BRASTER BRASTER SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej PAP - Emitent
2018-06-20 16:12:00 SOPHARMA SOPHARMA AD (48/2018) Notification for acquisition of own shares PAP - Emitent
2018-06-20 16:03:00 NANOGROUP NANOGROUP SA (17/2018) Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku. PAP - Emitent
2018-06-20 16:03:00 STALPROD STALPRODUKT SA (10/2018) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez PAP - Emitent
2018-06-20 16:00:00 TESGAS TESGAS SA (7/2018) Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych PAP - Emitent
2018-06-20 15:56:00 SELENAFM SELENA FM SA (16/2018) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umów zmieniających umowy kredytowe PAP - Emitent
2018-06-20 15:55:00 CPGROUP CAPITAL PARK SA (20/2018) Emisja obligacji serii N. PAP - Emitent
2018-06-20 15:55:00 WAWEL WAWEL SA (10/2018) PAP - Emitent
2018-06-20 15:55:00 KONSSTALI KONSORCJUM STALI SA (20/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2018-06-20 15:53:00 HUBSTYLE HUBSTYLE SA (25/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania PAP - Emitent