Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Superplus 98 - PKN Orlen 4,95 PLN 2017-03-24 5,00 PLN 2017-03-17 BM Reflex 4,48 PLN 5,14 PLN
LPG 2,16 PLN 2017-03-24 2,19 PLN 2017-03-17 BM Reflex 1,59 PLN 2,31 PLN
Olej napędowy - PKN 4,49 PLN 2017-03-24 4,54 PLN 2017-03-17 BM Reflex 3,88 PLN 4,68 PLN
LPG PKN 2,17 PLN 2017-03-24 2,20 PLN 2017-03-17 BM Reflex 1,58 PLN 2,34 PLN
Superplus 98 4,93 PLN 2017-03-24 4,98 PLN 2017-03-17 BM Reflex 4,44 PLN 5,08 PLN
Olej napędowy 4,48 PLN 2017-03-24 4,53 PLN 2017-03-17 BM Reflex 3,87 PLN 4,69 PLN
Stopa bezrobocia 8,50 % 2017-03-23 8,60 % 2017-02-23 GUS 8,20 % 10,00 %
Koniunktura w handlu 9,20 pkt 2017-03-22 7,00 pkt 2017-02-21 GUS 0,00 pkt 9,20 pkt
Koniunktura w budownictwie -1,40 pkt 2017-03-22 -6,80 pkt 2017-02-21 GUS -17,40 pkt -1,10 pkt
Koniunktura w przemyśle 6,40 pkt 2017-03-22 4,50 pkt 2017-02-21 GUS -2,60 pkt 6,40 pkt
Sprzedaż detaliczna r/r 7,30 % 2017-03-17 11,40 % 2017-02-17 GUS 0,80 % 11,40 %
Produkcja przemysłowa r/r 1,20 % 2017-03-17 9,00 % 2017-02-17 GUS -3,40 % 9,00 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m 6,00 % 2017-03-17 -64,60 % 2017-02-17 GUS -64,60 % 34,80 %
Sprzedaż detaliczna m/m -2,70 % 2017-03-17 -22,10 % 2017-02-17 GUS -22,10 % 21,30 %
Produkcja przemysłowa m/m -0,90 % 2017-03-17 -1,90 % 2017-02-17 GUS -10,10 % 10,40 %
Produkcja budowlano-montażowa r/r -5,40 % 2017-03-17 2,10 % 2017-02-17 GUS -20,50 % 2,10 %
Euro 95 4,67 PLN 2017-03-17 4,61 PLN 2017-03-14 BM Reflex 4,15 PLN 4,79 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 4,67 PLN 2017-03-17 4,62 PLN 2017-03-14 BM Reflex 4,15 PLN 4,89 PLN
Bilans obrotów bieżących 2 457,00 mln EUR 2017-03-16 - 533,00 mln EUR 2017-02-13 NBP -1 007,00 mln EUR 2 457,00 mln EUR
Inflacja r/r 2,20 % 2017-03-14 1,70 % 2017-02-13 GUS -1,10 % 2,20 %