Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26
Oferta publiczna obligacji serii AF1 spółki KRUK S.A. KRUK S.A. 2016-11-28 2017-11-24