Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Akcji spółki SELVITA S.A. SELVITA S.A. 2018-02-02 2018-02-26
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26