Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Certyfikatów Gwarantowanych "Kurs na złoto IV" Certyfikaty Gwarantowane Kurs na złoto IV 2017-02-06 2017-02-28
Oferta publiczna obligacji serii AF1 spółki KRUK S.A. KRUK S.A. 2016-11-28 2017-11-24
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ Trigon Polskie Perły FIZ 2016-05-19 2017-05-19