Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Obligacji korporacyjnych KRUK S.A. Obligacje korporacyjne KRUK S.A 2018-04-16 2019-04-16
Oferta Publiczna Obligacji korporacyjnych PCC Rokita S.A. Obligacje korporacyjne PCC Rokita S.A. 2018-04-17 2018-04-23
Oferta Publiczna Akcji spółki Danwood Holding S.A. Danwood Holding S.A.. 2018-04-13 2018-04-23
Oferta Publiczna Quercus Multistrategy FIZ seria 019 Quercus Multistrategy FIZ 2018-04-05 2018-04-27
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26