Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

Pixel Venture Capital S.A. Emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 marca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
 • Notowanie JPP 03 kwietnia 2017r. - 21 kwietnia 2017 r.
 • Przyjmowanie zapisów 07 marca 2017r. - 26 kwietnia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,44  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 10 maja 2017 r.

 

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 marca 2017 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia dziewiętnastu akcji serii G ( 10:19 )
 • Przyjmowanie zapisów 22 marca 2017r. - 05 kwietnia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 19 kwietnia 2017 r.


Komunikat w sprawie wszczęcia przez KNF postępowania administracyjnego wobec spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku

Merlin Group S.A. ( dawniej  AdMassive Group S.A. ) emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 grudnia 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,146  akcji serii E (1: 0,146)
 • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 31 marca 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji 11 kwietnia 2017 r.

 

Zawieszenie subskrypcji akcji serii E

Komunikat aktualizujący nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Wznowieniu subskrypcji akcji serii E