Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

Biomas S.A. Emisja akcji serii G.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 22 czerwca 2018 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia pięciu  akcji serii G (1:5)
  • Przyjmowanie zapisów 01 października 2018r. - 22 października 2018 r.
  • Cena emisyjna 0,10 zł
  • Przydział akcji 31 października 2018 r.


Novina S.A. Emisja akcji serii C.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 12 października 2018 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii C (1:4)
  • Przyjmowanie zapisów 15 października 2018r. - 05 listopada 2018 r.
  • Cena emisyjna 0,12 zł