Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

 

UNICREDIT S.P.A. emisja akcji z PP.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 07 lutego 2017 roku
  • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia trzynastu nowych akcji (5:13 )
  • Notowanie JPP 08 lutego 2017r. - 17 lutego 2017 r.
  • Przyjmowanie zapisów 08 lutego 2017r. - 21 lutego 2017 r.
  • Cena emisyjna 8,09 EUR

 

AdMassive Group S.A. emisja akcji serii E.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 15 grudnia 2016 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,146  akcji serii E (1: 0,146)
  • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 10 marca 2017 r.
  • Cena emisyjna 0,50  zł