Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 5 grudnia 2016 roku
 • 1,7225808333333 praw poboru upoważnia do objęcia jednej  akcji serii E (1,72258083333333: 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 27 grudnia 2016r. - 13 stycznia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,80  zł
 • Przydział akcji 24 stycznia 2017 r.

 

AdMassive Group S.A. emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 grudnia 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,146  akcji serii E (1: 0,146)
 • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 10 marca 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł

 

HETAN TECHNOLOGIES S.A. emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 stycznia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dziewięciu akcji serii D (1:9 )
 • Przyjmowanie zapisów 23 stycznia 2017r. - 01 lutego 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,01  zł
 • Przydział akcji nie później niż 15 lutego 2017 r.

 

POLSCY INWESTORZY S.A emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 16 stycznia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia osiemnastu akcji serii B (1:18 )
 • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 30 stycznia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,01  zł
 • Przydział akcji nie później niż 13 lutego 2017 r.