Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

Letus Capital S.A Emisja akcji serii C1.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 25 września 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 37  akcji serii C1 ( 1: 37 )
 • Przyjmowanie zapisów 07 listopada 2017r. - 21 listopada 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,15  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 30 listopada 2017 r.

 

Rafako S.A. Emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 06 listopada 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,50040033204 akcji serii K ( 1: 0,50040033204  )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 09 listopada – 14 listopada 2017r
 • Przyjmowanie zapisów 09 listopada 2017r. - 17 listopada 2017 r.
 • Cena emisyjna 4,00  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 28 listopada 2017 r.