SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,43 zł 2018-12-13
09:29:49
0,01 zł
2,38%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 6 379 781
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 23,81
Cena do zysku 1,87
Cena do wart. księgowej 0,28
Notowania
Kurs odniesienia 0,42
Kurs otwarcia 0,43
Min 0,43
Max 0,43
Wolumen obrotu 4 652
Wartość obrotu 2 000,36
Roczny zakres zmian min 0,42
Roczny zakres zmian max 1,39
Średni kurs 10 dni 0,42
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10