Aktualne wezwania

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia przed ogłoszeniem Wezwania. Podmiot Nabywający zamierza nabyć 1 038 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN CZ0009000121 stanowiących 0,0047 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 50,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym jest Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie Republika Czeska.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. wynosi: 78,60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. będą przyjmowane od 04 stycznia  2017 r. do 06 lutego 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lutego 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

INTERNITY S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  458 150  akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLINTNT00015 które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 5,50 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  INTERNITY S.A. wynosi: 1,12 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  INTERNITY S.A. będą przyjmowane od 07 grudnia  2016 r. do 05 stycznia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 12 stycznia 2016 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

ALTUS TFI S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  2 641 683 Akcji Spółki które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

Cena za jedną akcję spółki  ALTUS TFI S.A. wynosi: 16 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ALTUS TFI S.A. będą przyjmowane od 06 grudnia  2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: IV kwartał 2017 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

Quantum Software S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 297 158 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLQNTUM00018.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest : Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Tomasz Hatala, zamieszkały w Krakowie, Bogusław Ożóg, zamieszkały w Kętach Marek Jędra, zamieszkały w Bukowie, Tomasz Mnich, zamieszkały w Krakowie, Tomasz Polończyk, zamieszkały w Krakowie, Robert Dykacz, zamieszkały w Krakowie, („Strony Porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki” w ramach którego Minvesta Sp. z o.o. została upoważniona przez w/w osoby fizyczne do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym Wezwaniem
 • Nabywającym jest Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Quantum Software S.A. wynosi: 9,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Quantum Software S.A. będą przyjmowane od 19 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

GOBARTO S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 9 452 078 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLDUDA000016.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest CEDROB S.A.. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Nabywającym jest CEDROB S.A.. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GOBARTO S.A. wynosi: 7,25 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GOBARTO S.A. będą przyjmowane od 30 listopada  2016 r. do 16 stycznia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 stycznia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.