Aktualne wezwania

POLCOLORIT SA

Przedmiotem niniejszego wezwania jest do:

3.233.211) akcji uprzywilejowanych serii A zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00011

14.689.975 akcji zwykłych na okaziciela serii B zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00029

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 • Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLCOLORIT SA wynosi: 5,80  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLCOLORIT SA będą przyjmowane od 08 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 25 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Orzeł Biały  S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 568 261 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Orzeł Biały  S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZBL00013

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest NEF Battery Holdings S.a.r.I.  z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach niniejszego są NEF Battery Holdings S.a.r.I. , Orzeł Biały S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki Orzeł Biały  S.A. wynosi: 8,65  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały  S.A. będą przyjmowane od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 21 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ATM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 797 097 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez ATM S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATMSA00013

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
 • Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi: 4,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 01 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 17 lutego 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEGAS NONWOVENS S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 436 531 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez PEGAS NONWOVENS S.A. oznaczonych kodem LU0275164910

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PEGAS NONWOVENS S.A. z siedzibą w Luksemburgu
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski  S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PEGAS NONWOVENS S.A.  wynosi: 127 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEGAS NONWOVENS S.A. będą przyjmowane od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

 

J.W. Construction Holding S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30 247 179 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez J.W. Construction Holding S.A  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLJWC0000019

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Józef Wojciechowsk, zamieszkały w Załubice Stare.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki J.W. Construction Holding S.A. wynosi: 4,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki J.W. Construction Holding S.A. będą przyjmowane od 09 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 21 marca 2017 roku.