Aktualne wezwania

 

NEUCA S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 150 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRFRM00018,  stanowiących nie więcej niż 3,23 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki NEUCA S.A. wynosi 310,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NEUCA S.A. będą przyjmowane od 19 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

 Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 06 lipca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

PME S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 402 625 akcji zwykłych na okaziciela spółki PME S.A  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPEMUG00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ S.A..
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PME S.A. wynosi : 0,89 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PME S.A. będą przyjmowane od 15 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

MCI Capital S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 19 003 988 akcji zwykłych na okaziciela spółki MCI Capital S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A. wynosi : 9,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 03 lipca  2018 r. do 15:00 (czasu CET) 2 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 sierpnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

FERRUM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 19 792 817 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A. w tym :

19.747.817 akcji zwykłych na okaziciela, które są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod numerem ISIN PLFERUM00014

45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F. 14.213.862 – F. 14.258.861, które zostały wydane w

formie dokumentu,

Wzywający łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, zamierza po przeprowadzeniu Wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki FERRUM S.A. wynosi : 4,39 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 14 czerwca  2018 r. do 13 lipca 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Pamapol S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 9 963 300 akcji zwykłych na okaziciela spółki Pamapol S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPMPOL00031.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Pamapol S.A. wynosi : 1,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A.  będą przyjmowane od 13 czerwca  2018 r. do 12 lipca 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

Polenergia S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 45 443 547 akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Polenergia S.A.  wynosi : 16,29 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A.  będą przyjmowane od 13 lipca  2018 r. do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.