Aktualne wezwania

CAPITAL PARTNERS S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 1.500.000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCPTLP00015, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 6,52 % kapitału zakładowego

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ofert jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  CAPITAL PARTNERS S.A. wynosi: 6,63 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CAPITAL PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 26 czerwca  2017 r. do 06 lipca 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 lipca 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

UNIWHEELS AG

Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akcje Spółki, których właścicielami są akcjonariusze inni niż Wzywający wyemitowanych przez UNIWHEELS AG.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN DE00A13STW4.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki UNIWHEELS AG.  wynosi: 247,87 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki UNIWHEELS AG.  będą przyjmowane od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:            08 sierpnia 2017 r.

 

SANWIL HOLDING S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5.681.029 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez SANWIL HOLDING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSANWL00012.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Q Securities Spółka Akcyjna (“Dom Maklerski”, „Q Securities”)
 • Cena za jedną akcję spółki SANWIL HOLDING S.A. wynosi: 0,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. będą przyjmowane od 30 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 7 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

SEKA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 20 061 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez SEKA S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSEKA000010.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Maciej Sekunda oraz Pan Michał Sekunda
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Pan Maciej Sekunda.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SEKA S.A. wynosi : 7,01 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SEKA S.A. będą przyjmowane od 13 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

  

POLNA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 774 663 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez POLNA S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPOLNA00015.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Zbigniew Jakubas
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wartic o Invest Sp.zoo. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLNA S.A. wynosi : 19,91 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNA S.A. będą przyjmowane od 13 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

FAM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11.138.927 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez FAM S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAM0000012

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty (zwane łącznie jako „Wzywający)

1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w

2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

4) Maumee Bay LLC utworzona na podstawie i istniejąca zgodnie z prawem stanu Wyoming, posiadająca następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070,

 

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki FAM S.A. wynosi: 4,20  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FAM S.A. będą przyjmowane od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia w KDPW: 10 lipca 2017 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Fortuna Entertainment Group N.V.

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 3 (trzeciego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania to jest na koniec 3 kwietnia 2017 r. oznaczone kodem ISIN NL0009604859

 • Wzywającym jest Fortbet Holdings Limited z siedzibą w Limassol.
 • Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Fortuna Entertainment Group N.V. wynosi: 18,68  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. będą przyjmowane od 21 kwietnia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

Przewidywane terminy rozliczenia transakcji nabycia Akcji  w trakcie przyjmowania zapisów 30 maja 2017 roku i 13 czerwca 2017 roku.

Przewidywana data ostatecznego rozliczenia transakcji 27 czerwca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

KOMPUTRONIK S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 507 987 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOMPUTRONIK S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKMPTR00012.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki KOMPUTRONIK S.A.  wynosi: 6,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOMPUTRONIK S.A.   będą przyjmowane od 08 czerwca 2017 r. do 07 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana terminów realizacji zapisów w ramach wezwania