Aktualne wezwania

DROZAPOL-PROFIL S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 3 196 970 akcji zwykłych na okaziciela spółki DROZAPOL-PROFIL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDRZPL00032.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) Pani Grażyna Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz;  2) Pan Wojciech Rybka,   ul. Rupienica 7 Bydgoszcz
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Raiffeisen Bank Polska S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Raiffeisen Bank Polska Dom Maklerski(dalej: „Dom Maklerski”)
 • Cena za jedną akcję spółki DROZAPOL-PROFIL S.A. wynosi : 2,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.  będą przyjmowane od 11 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 17 października 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ATM S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 15 782 413 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATM S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATMSA0001.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi : 11,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 23 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 3 października 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Awbud S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 867 150 akcji zwykłych na okaziciela spółki Awbud SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINSTL00011.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Murapol Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Awbud SA wynosi : 7,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Awbud SA będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

EXILLON ENERGY PLC

Wezwania jest kierowane wyłącznie do akcjonariuszy posiadających Akcje nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które są zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia Wezwania  t.j. na koniec 16 lipca 2017 roku.

 • Wzywającym jest Seneal International Agency Ltd..
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Seneal International Agency Ltd..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki EXILLON ENERGY PLC wynosi : 7,15 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EXILLON ENERGY PLC będą przyjmowane od 04 sierpnia 2017 r. do 04 września 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 08 września 2017 r.

 

PAGED S.A

Przedmiotem Wezwania jest 5 438 391 akcji zwykłych na okaziciela spółki PAGED S.A  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPAGED00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Mespila Investments Limited.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Mespila BIS S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK.
 • Cena za jedną akcję spółki PAGED S.A wynosi : 57,63 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PAGED S.A będą przyjmowane od 27 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 31 sierpnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.