Aktualne wezwania

PROJPRZEM S.A.

Przedmiotem Oferty jest 1 854 000  Akcji,  PROJPRZEM S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLPROJP00018,  które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 25,95  % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Nabywającym jest Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PROJPRZEM S.A. wynosi: 10,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PROJPRZEM S.A. będą przyjmowane od 24 kwietnia  2017 r. do 10 maja 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 26 maja 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

Fortuna Entertainment Group N.V.

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 3 (trzeciego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania to jest na koniec 3 kwietnia 2017 r. oznaczone kodem ISIN NL0009604859

 • Wzywającym jest Fortbet Holdings Limited z siedzibą w Limassol.
 • Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Fortuna Entertainment Group N.V. wynosi: 15,43  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. będą przyjmowane od 21 kwietnia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

Przewidywane terminy rozliczenia transakcji nabycia Akcji  w trakcie przyjmowania zapisów 30 maja 2017 roku i 13 czerwca 2017 roku.

Przewidywana data ostatecznego rozliczenia transakcji 27 czerwca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

KOMPUTRONIK S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 507 987 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOMPUTRONIK S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKMPTR00012.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki KOMPUTRONIK S.A.  wynosi: 6,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOMPUTRONIK S.A.   będą przyjmowane od 08 maja 2017 r. do 06 czerwca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 13 czerwca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MACROLOGIC S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez MACROLOGIC S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCSFT00018.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki MACROLOGIC S.A  wynosi: 59 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MACROLOGIC S.A  będą przyjmowane od 08 maja 2017 r. do 06 czerwca 2017 r.

 

Olympic Entertainment Group AS

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 3 (trzeciego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania, oznaczone kodem ISIN EE3100084021

 • Wzywającym jest OÜ HansaAssets z siedzibą w Talinie.
 • Akcje zostaną nabyte przez Spółkę. W ramach niniejszego Wezwania żaden inny podmiot nie będzie nabywał Akcji.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku.
 • Cena za jedną akcję spółki Olympic Entertainment Group AS. wynosi: 7,91  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Olympic Entertainment Group AS będą przyjmowane od 18 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 23 maja 2017 roku.

 

UNIWHEELS AG

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 12 400 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez UNIWHEELS AG.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN DE00A13STW4.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki UNIWHEELS AG.  wynosi: 236,07 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki UNIWHEELS AG.  będą przyjmowane od 12 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:            30 maja 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PELION S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.273.693 akcji wyemitowanych przez Pelion Spółka Akcyjna w tym:

i. 23.300 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii F przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

ii. 8.250.393 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda

Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem PLMEDCS00015.

Akcje Imienne są zarejestrowane przez KDPW i oznaczone kodem PLMEDCS00023 i nie są przedmiotem obrotu na GPW.

Wzywający zamierza osiągnąć, w wyniku Wezwania, łącznie z podmiotem wobec niego dominującym panem Jackiem Szwajcowskim i podmiotem, z którym łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, panem Zbigniewem Molendą, do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • Wzywającym jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu wezwania jest: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku ("mBank"), oraz Bank Zachodni WBK S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK ("BZ WBK")
  • Cena za jedną akcję spółki Pelion S.A. wynosi: 52,33 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A.  będą przyjmowane od 31 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 19 maja 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.