Aktualne wezwania

 

TARCZYŃSKI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki TARCZYŃSKI S.A zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTRCZN00016.

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest EJT Investment S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest DM PKO BP i DM BZ WBK łącznie nazywane „Podmiotami Pośredniczącym
 • Cena za jedną akcję spółki TARCZYŃSKI S.A. wynosi : 10,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TARCZYŃSKI S.A. będą przyjmowane od 30 stycznia  2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 08 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

WDX S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością Wzywającego lub Założycieli, jako osób działających w porozumieniu z Wzywającym, tj. 2.336.521 czyli 2.276.521 akcji na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00024 oraz 60.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest WOHO Holdings Limited.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest WOHO Holdings Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki WDX S.A. wynosi : 14,88 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki WDX S.A. będą przyjmowane od 08 stycznia  2018 r. do 06 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 12 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

SOHO DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem Oferty jest 30 129 870  Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0400015 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 33 % kapitału zakładowego SpółkI

 • Ogłaszającym Ofertę  jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Nabywającym jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK.

Cena za jedną akcję spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 14 grudnia  2017 r. do 19 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 22 grudnia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

HERKULES S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży.

Przedmiotem Zaproszenia   jest nie więcej niż 1 200 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLZRWZW00012, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 2,80 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki  HERKULES S.A wynosi: 4,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  HERKULES S.A będą przyjmowane od 11 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r godziana16:00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 grudnia 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

NETIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 119 349 971 akcji zwykłych na okaziciela spółki NETIA S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLNETIA00014.

Zamiarem Wzywającego jest przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i osiągnięcie łącznie z Karswell progu 66% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna oraz Karswell Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A.. wynosi : 5,77 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA S.A. będą przyjmowane od 30 stycznia  2018 r. do 05 marca 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 13 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

  

ROBYG S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 289 401 199 akcji zwykłych na okaziciela spółki ROBYG S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLROBYG00016.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Bricks Acquisitions Limited
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Bricks Acquisitions Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ROBYG S.A. wynosi : 3,55 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROBYG S.A. będą przyjmowane od 02 stycznia  2018 r. do godziny 15:00 dnia 02 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 09 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Gekoplast S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 6 049 399 akcji zwykłych na okaziciela spółki Gekoplast S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGKPLS00019.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cristallum 2 sp. z o. o.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Cristallum 2 sp. z o. o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Gekoplast S.A.  wynosi : 15,31 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Gekoplast S.A.  będą przyjmowane od 20 grudnia  2017 r. do 24 stycznia 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 26 stycznia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Emperia Holding S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 12.342.027 akcji zwykłych na okaziciela spółki Emperia Holding S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLELDRD00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Emperia Holding S.A. wynosi : 100 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Emperia Holding S.A. będą przyjmowane od 14 grudnia  2017 r. do 21 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 27 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEPEES S.A Oferta Zakupu Akcji Spółki.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż 3 000 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 3,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PEPEES S.A  wynosi: 1,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PEPEES S.A  będą przyjmowane od 17 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 grudnia 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

  

SYNTHOS S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 496 690 991 akcji zwykłych na okaziciela spółki Griffin SYNTHOS S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDWORY00019.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FTF Galleon S.A.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest FTF Galleon S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki SYNTHOS S.A. wynosi : 4,93 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SYNTHOS S.A. będą przyjmowane od 17 listopada  2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 21 grudnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.