Aktualne wezwania

NETMEDIA S.A. Oferta zakupu akcji własnych.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNTMDA00018,  stanowiących nie więcej niż 10,81 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 10,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A.. wynosi 9,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 01 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r.Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 marca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

PROCHEM S.A Oferta zakupu akcji własnych.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 960.000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW, w tym (a) na okaziciela pod kodem ISIN PLPRCHM00014, (b) imiennych zwykłych pod kodem ISIN PLPRCHM00022, oraz (c) imiennych uprzywilejowanych pod kodem ISIN PLPRCHM00055, stanowiących nie więcej niż 24,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki PROCHEM S.A. wynosi 25,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PROCHEM S.A będą przyjmowane od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 marca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

  

AB “AVIAAM LEASING” Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 9.412.051 Akcji Spółki AB “AviaAM Leasing” oznaczonych kodem ISIN LT0000128555, które na dzień ogłaszania Wezwania stanowią nie więcej niż 21,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierzają osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest HAIFO LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr łącznie z (1) ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, (2) HARBERIN ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, (3) X7 Procapital Fund z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, (4) MESOTANIA HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, (5) MAG Services Establishment z siedzibą w Schaan, Liechtenstein, (6) UAB “Indeco: Investment and Development” z siedzibą w Wilnie, Litwa, (7) AB “ŽIA valda” z siedzibą w Wilnie, Litwa, (8) Anatolij Legenzov zamieszkały w Kaunas, Litwa, (9) Renata Legenzova zamieszkała w Lapių mstl., Kauno r., Litwa, (10) Linas Dovydėnas zamieszkały w Wilnie, Litwa, (11) Žilvinas Lapinskas zamieszkały w Wilnie, Litwa, (12) Virginija Svilainytė zamieszkała w Wilnie, Litwa, (13) Daumantas Lapinskas zamieszkały w Wilnie, Litwa.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest HAIFO LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. Cena za jedną akcję spółki AB “AviaAM Leasing” wynosi : 5,62 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji AB “AviaAM Leasing” będą przyjmowane od 7 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 11 kwietnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Tłumaczenie treści Wezwania na język angielski dostępne jest tutaj.

 

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 3 112 158 Akcji Spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  oznaczonych kodem ISIN PLERGPL00014, które na dzień ogłaszania Wezwania stanowią nie więcej niż 34,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2) Zbigniew Jakubas 3) Energopol - Warszawa S.A. 4) Energopol - Trade S.A. 5) Multico Sp. z o.o. 6) Wartico Invest sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. Cena za jedną akcję spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  wynosi : 9,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  będą przyjmowane od 13 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 20 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

 

NETIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 119 349 971 akcji zwykłych na okaziciela spółki NETIA S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLNETIA00014.

Zamiarem Wzywającego jest przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i osiągnięcie łącznie z Karswell progu 66% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna oraz Karswell Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A.. wynosi : 5,77 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA S.A. będą przyjmowane od 30 stycznia  2018 r. do 09 kwietnia  2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 17 kwietnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Emperia Holding S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 12.342.027 akcji zwykłych na okaziciela spółki Emperia Holding S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLELDRD00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Emperia Holding S.A. wynosi : 100 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Emperia Holding S.A. będą przyjmowane od 14 grudnia  2017 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 18 kwietnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

 

Komunikat o zmianie warunków wezwania: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29708460,komunikat-o-wydluzeniu-terminu-przyjmowania-zapisow-w-wezwaniu-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-emperia-holding-sa

Informacja o przedłużeniu zapisów do 12 kwietnia