Aktualne wezwania

IALBATROS GROUP S.A.

Przedmiotem Oferty jest 2 455 559  Akcji Własnych, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 21,104423 % kapitału zakładowego Spółk

 • Ogłaszającym Ofertę  jest IALBATROS GROUP S.A.
 • Nabywającym jest IALBATROS GROUP S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  IALBATROS GROUP S.A. wynosi: 59,05  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IALBATROS GROUP S.A. będą przyjmowane od 20 marca  2017 r. do 24 marca 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 marca 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

INPOST S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11 558 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INPOST S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINPST00012

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu, Rafał Brzoska
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki INPOST S.A. wynosi: 9,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INPOST S.A. będą przyjmowane od 16 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

INTEGER.PL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 435 833 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTEG0001

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki INTEGER.PL S.A. wynosi: 41,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INTEGER.PL S.A. będą przyjmowane od 16 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PELION S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.273.693 akcji wyemitowanych przez Pelion Spółka Akcyjna w tym:

i. 23.300 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii F przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

ii. 8.250.393 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda

Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem PLMEDCS00015.

Akcje Imienne są zarejestrowane przez KDPW i oznaczone kodem PLMEDCS00023 i nie są przedmiotem obrotu na GPW.

Wzywający zamierza osiągnąć, w wyniku Wezwania, łącznie z podmiotem wobec niego dominującym panem Jackiem Szwajcowskim i podmiotem, z którym łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, panem Zbigniewem Molendą, do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • Wzywającym jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu wezwania jest: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku ("mBank"), oraz Bank Zachodni WBK S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK ("BZ WBK")
  • Cena za jedną akcję spółki Pelion S.A. wynosi: 52,33 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A.  będą przyjmowane od 31 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 19 maja 2017 roku.

 

KOPEX S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 127 855 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOPEX S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLKOPEX00018

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 55,63 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest TDJ Equity IV S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki KOPEX S.A. wynosi: 3,64 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOPEX S.A.  będą przyjmowane od 07 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 23 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 18 783 120 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVTGDL00010

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 30,08 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski
 • Cena za jedną akcję spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  będą przyjmowane od 23 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 04 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

POLCOLORIT SA

Przedmiotem niniejszego wezwania jest do:

3.233.211) akcji uprzywilejowanych serii A zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00011

14.689.975 akcji zwykłych na okaziciela serii B zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00029

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 • Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLCOLORIT SA wynosi: 5,80  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLCOLORIT SA będą przyjmowane od 08 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 25 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Orzeł Biały  S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 568 261 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Orzeł Biały  S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZBL00013

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest NEF Battery Holdings S.a.r.I.  z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach niniejszego są NEF Battery Holdings S.a.r.I. , Orzeł Biały S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki Orzeł Biały  S.A. wynosi: 8,65  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały  S.A. będą przyjmowane od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 21 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

J.W. Construction Holding S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30 247 179 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez J.W. Construction Holding S.A  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLJWC0000019

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Józef Wojciechowsk, zamieszkały w Załubice Stare.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki J.W. Construction Holding S.A. wynosi: 5,20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki J.W. Construction Holding S.A. będą przyjmowane od 09 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 21 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat: zmiana ceny w Wezwaniu