Aktualne wezwania

HERKULES S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest  nie więcej niż 1 000 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZRWZW00012, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 2,31 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Herkules S.A.
 • Nabywającym jest Herkules S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Noble Securities Spółka AkcyjnaCena za jedną akcję spółki  Herkules S.A. wynosi: 4,20  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Herkules S.A. będą przyjmowane od 10 sierpnia  2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 27 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Pfleiderer Group  S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 7 543 268 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZPW0000017, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 11,66 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Pfleiderer Group  S.A..
 • Nabywającym jest Pfleiderer Group  S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Pfleiderer Group  S.A. wynosi: 40  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Pfleiderer Group  S.A. będą przyjmowane od 06 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

GRAVITON CAPITAL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 062 500akcji zwykłych na okaziciela spółki GRAVITON CAPITAL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWDM0000029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GRAVITON CAPITAL S.A. wynosi : 1,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GRAVITON CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 26 lipca  2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 sierpnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Avia Solutions Group Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1.318.504 akcji zwykłych imiennych zdematerializowanych spółki  “Avia Solutions Group”, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN LT0000128381.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są HAIFO LTD; ZIA Valda Cyprus Ltd; HARBERIN ENTERPRISES LIMITED; AB “ŽIA valda”; MESOTANIA HOLDINGS LIMITED; Uždaroji akcinė bendrovė “Indeco: Investment and Development; AB “AviaAM Leasing”; MFO-A Lux S.a r.l; TIPERAN LIMITED; MAG Services Establishment; Procapital Fund; Anatolij Legenzov; Josif Legenzov; Žilvinas Lapinskas; Daumantas Lapinskas; Renata Legenzova
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest HAIFO LTD ,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Avia Solutions Group wynosi : 15,18 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Avia Solutions Group będą przyjmowane od 31 lipieca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 wrzesień 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Polenergia S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 45 443 547 akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Polenergia S.A.  wynosi : 16,29 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A.  będą przyjmowane od 13 lipca  2018 r. do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.