Aktualne wezwania i zaproszenia do sprzedaży

GINO ROSSI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 50 333 095  akcji zwykłych na okaziciela spółki GINO ROSSI S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGNRSI00015.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest CCC Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki GINO ROSSI S.A. wynosi : 0,55  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GINO ROSSI S.A.. będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 8 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Herkules S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest 4 650 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLZRWZW00012,

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest Herkules S.A.
 • Nabywającym jest Herkules S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki Herkules S.A. wynosi: 4,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Herkules S.A. będą przyjmowane od 17 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r godzina 16:00.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 10 stycznia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj

 

NETMEDIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest 1 254 576  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLNTMDA00018, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią 15,22 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
 • Nabywającym jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A. wynosi: 9,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 30 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 grudnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj

 

ORBIS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 21 800 593  akcji zwykłych na okaziciela spółki ORBIS S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORBIS00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Accor S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ORBIS S.A. wynosi : 87,00  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORBIS S.A. będą przyjmowane od 17 grudnia  2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 stycznia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

   

IMPERA CAPITAL S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 1 880 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0700018, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 20 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest IMPERA CAPITAL S.A
 • Nabywającym jest IMPERA CAPITAL S.A
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Cena za jedną akcję spółki  IMPERA CAPITAL S.A wynosi: 1,20  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMPERA CAPITAL S.A będą przyjmowane od 14 listopada  2018 r. do 07 grudnia 2018 r. godzina 12:00

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 17 grudnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 11,38  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 03 stycznia  2019 r. do 15 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.