Indeksy w dniu 2017-04-28 | 17:30

Nazwa Kurs aktualny Zmiana % Wartość obrotu
NCIndex 329,99 0,76 4 661 778,39
sWIG80 16 300,66 0,45 48 882 740,55
WIG 61 644,56 -0,14 1 123 566 702,34
mWIG40 4 858,05 -0,15 176 715 671,06
WIG20 2 376,87 -0,25 848 022 439,35