Indeksy w dniu 2018-12-13 | 17:30

Nazwa Kurs aktualny Zmiana % Wartość obrotu
mWIG40 4 076,59 2,11 190 532 882,22
WIG 58 952,55 1,58 1 017 813 637,79
WIG20 2 310,66 1,56 788 008 488,65
NCIndex 204,99 1,15 4 336 468,10
sWIG80 10 834,54 0,43 27 904 998,29