Indeksy w dniu 2017-08-22 | 17:30

Nazwa Kurs aktualny Zmiana % Wartość obrotu
sWIG80 15 474,99 0,51 39 690 218,75
WIG20 2 387,24 0,42 507 646 178,84
WIG 62 649,41 0,36 685 496 647,24
mWIG40 4 887,68 0,00 82 957 078,02
NCIndex 310,30 -0,38 4 030 578,56