PLASMA SYSTEM SA przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.03. Warszawa (PAP/EBI) - Raport Bieżący nr 7/2013

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 4 marca 2013 roku Spółka Plasma SYSTEM S.A. przystąpiła do konsorcjum Śląskiego Klastra NANO.

Głównym celem Śląskiego Klastra NANO jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Inicjatorami utworzenia klastra są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi abs/