OFE PZU Złota Jesień informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142) § 17 pkt 1 oraz § 25 pkt 4, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" informuje o nieumyślnym naruszeniu w dniu wyceny 15.05.2018:

- limitu inwestycyjnego, o którym mowa w Art. 142 ust 1 pkt 4 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- zasady inwestycyjnej, o której mowa w Art. 144 pkt 3 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom abs/