OFE PZU Złota Jesień informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142) § 17 pkt 3 oraz § 25 ust. 4, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" informuje o dostosowaniu w dniu wyceny 15.05.2018:

- limitu inwestycyjnego, o którym mowa w § 2.ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne,

kom abs/