OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2018-05-15

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE PZU

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

Numer PTE z rejestru handlowego:

55419

Wartość aktywów netto:

21 770 398 218,92

Wartość jednostki rozrachunkowej:

44,92

kom abs