Pekao PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., informuje, że na dzień wyceny 2018-05-15

nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej Pekao OFE, o której

mowa w art. 144 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych.

kom abs