Pekao PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., informuje, że na dzień wyceny 2018-05-15

nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej Pekao OFE,

poprzez naruszenie limitów inwestycyjnych o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt. 4) ustawy

z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom abs/