Strata netto LPP w I kw. '18 wyniosła 104,8 mln zł wobec 117 mln zł straty rok wcześniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Grupa LPP miała w I kwartale 2018 roku 104,8 mln zł straty netto wobec 117 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 117,7 mln zł wobec 109 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 712,8 mln zł wobec 620,6 mln zł przed rokiem.

Marża brutto w I kwartale 2018 roku wynosiła 45,1 proc. w porównaniu z 45,6 proc. w I kwartale rok wcześniej.

Przychody grupy LPP wzrosły do 1,58 mld zł z 1,36 mld zł w I kwartale 2017 roku.

Grupa szacowała na początku kwietnia, że w I kwartale 2018 roku jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,58 mld zł, zysk brutto na sprzedaży 710 mln zł, koszty SG&A 815 mln zł, strata z działalności operacyjnej 115 mln zł. (PAP Biznes)

pel/