Skrót wiadomości - środa, 16 maja

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana - poinformowała w komunikacie Rada Polityki Pieniężnej. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Stopy proc. prawdopodobnie będą stabilne nie tylko do końca 2019 r., ale nawet dłużej - ocenił podczas konferencji Kamil Zubelewicz, członek RPP. Zgodził się tym samym z oceną prezesa NBP, który powiedział, że przez najbliższy rok nie ma powodów do zmiany stóp proc. Prezes NBP spodziewa się, że również w 2020 r. stopy proc. pozostaną stabilne.

Adam Glapiński nie obawia się, że stabilne stopy proc. NBP - w kontekście umocnienia dolara i zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i EBC - mogą spowodować dalsze osłabienie złotego - wynika z wypowiedzi prezesa NBP na środowej konferencji. Glapiński dodał, że dotychczasowa deprecjacja PLN nie budzi niepokoju.

W warunkach spadku koniunktury w kolejnych latach, podnoszenie stóp proc. byłoby nieadekwatne - wynika z wypowiedzi Adama Glapińskiego, prezesa NBP, na konferencji po posiedzeniu RPP.

Jeśli kiedyś koniunktura opadnie i inflacja będzie spadać, to znajdziemy się w trudnej sytuacji, że nie bardzo jest jak obniżać stopy proc., gdyby teoretycznie kiedyś taka sytuacja powstała - ocenił prezes NBP Adam Glapiński na konferencji.

Nie ma ryzyka, że RPP w najbliższym czasie będzie musiała użyć niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej - ocenił Kamil Zubelewicz, członek RPP na konferencji.

W niestabilnym świecie skraca się horyzont oczekiwań RPP, a Radzie zależy na jak najbardziej przewidywalnych warunkach dla przedsiębiorców - powiedział Jerzy Osiatyński, członek RPP.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w kwietniu 0,6 proc. wobec 0,7 proc. w marcu - podał w środę NBP. Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści prognozowali, że inflacja bazowa wyniosła 0,6 proc.

Inflacja w maju w Polsce wzrośnie do 1,8 proc. rdr z 1,6 proc. w kwietniu - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do danych GUS na temat inflacji.

Wzrost PKB w I kw. 2018 r., czyli 5,1 proc., był szczytem koniunktury - powiedziała minister finansów, Teresa Czerwińska. Dodała, że dobrze by było, gdyby utrzymało się niższe, ale stabilne tempo wzrostu.

Ceny liczone według HICP w Polsce w kwietniu w ujęciu rocznym wzrosły o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,2 proc. w IV w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych.

Produkcja przemysłowa w Japonii w marcu wzrosła o 1,4 proc. mdm, po wzroście o 2,0 proc. miesiąc wcześniej - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, w końcowym wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w I kw. o 0,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w komunikacie biuro rządowe we wstępnym wyliczeniu.

Produkcja przemysłowa w USA w kwietniu 2018 r. wzrosła o 0,7 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna (Fed). Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,6 proc. mdm, wobec +0,7 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z +0,5 proc.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował w tygodniu zakończonym 11 maja o 2,7 proc. - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w kwietniu, wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze, wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,352 mln wobec 1,377 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,354 mln - podał Departament Handlu.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w kwietniu wyniosła 1,287 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). W marcu wskaźnik ten wyniósł 1,336 mln po korekcie, wobec 1,319 mln przed korektą - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w środę w Bundestagu, że wierzy, iż otwarte kwestie finansowe dotyczące wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i strefy euro zostaną wyjaśnione do czasu czerwcowego szczytu UE.

GIEŁDA

WIG 20 zakończył środową sesję minimalnie pod kreską, a WIG i mWIG40 znalazły się na plusach. Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały notowania JSW, a spadkom przewodził Tauron. Na szerokim rynku po wynikach mocno wzrosło Dino Polska.

Zamknięcie: WIG20 2.275,91 pkt.(-0,02 proc.), WIG 59.791,27 pkt. (+0,11 proc.).

SPÓŁKI

Zysk netto grupy Tauron w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 636,7 mln zł wobec 640,5 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 637 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 636,2 mln zł wobec 639,8 mln zł zysku przed rokiem.

Zarząd Bogdanki rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2017 rok w wysokości 673,3 mln zł na kapitał rezerwowy spółki - podała Bogdanka w komunikacie.

Zysk netto grupy PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2018 roku spadł do 640 mln zł z 940 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 612,8 mln zł.

Inter Cars miał w pierwszym kwartale 2018 roku 43,3 mln zł zysku netto wobec 53 mln zł rok wcześniej i wobec 47,2 mln zł konsensusu - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny wyniósł 63,6 mln zł wobec 66,8 mln zł i okazał się zgodny z uśrednionymi oczekiwaniami analityków na poziomie 64 mln zł.

PZU, którego zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 2,5 zł na akcję, podtrzymuje, że kwota dywidendy na akcję powinna w długim terminie rosnąć z roku na rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd PZU, który rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2017 rok 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na jedną akcję, chce utrzymać bufor niezatrzymanego zysku na ewentualne przejęcia - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

PZU po wynikach I kwartału podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do 2020 roku do poziomu powyżej 22 proc.- poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

PZU liczy, że w II kwartale znane będą wyniki analiz dotyczących współpracy lub połączenia Banku Pekao i Alior Banku - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

PZU, który w I kwartale zawiązał rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienia, w kolejnych miesiącach oceni, czy są one wystarczające - poinformował Paweł Surówka, prezes PZU.

Dino Polska podtrzymuje, że chce w tym roku zwiększyć sprzedaż LFL w tempie dwucyfrowym - poinformował PAP Biznes prezes Szymon Piduch.

PGE podtrzymuje, że projekt atomowy jest jedną z opcji strategicznych rozwoju grupy - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. Dodał, że decyzje co do realizacji opcji będą podejmowane w 2020 roku.

KGHM liczy na wzrost produkcji miedzi po zakończeniu remontu Huty Miedzi Głogów II, czyli mniej więcej od trzeciego kwartału - poinformował Stefan Świątkowski, wiceprezes ds. finansowych i aktywów zagranicznych KGHM.

Środowe walne BZ WBK uchwaliło przeznaczenie na dywidendę 307,6 mln zł z zysku za 2016 r., czyli 3,1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Środowe walne zgromadzenie BZ WBK zdecydowało o zmianie nazwy banku na Santander Bank Polska - wynika z podjętych przez akcjonariuszy uchwał.

Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Zapisy na obligacje serii D dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 21 maja do 4 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

PKN Orlen rozszerza program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Koncern wytypował w tym celu łącznie 150 stacji paliw i do końca 2019 roku planuje uruchomić około 50 szybkich punktów ładowania - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.

We wtorek w należącej od KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile doszło do wypadku, w którym zginął pracownik firmy wykonawczej. Produkcja w kopalni była wstrzymana w całości na ok. 20 godzin, a obecnie wyłączony pozostaje jedynie rejon, w którym zdarzył się wypadek - poinformował PAP Biznes Jarosław Twardowski, dyrektor departamentu komunikacji KGHM.

Grupa Agora odnotowała w pierwszym kwartale 2018 roku 36,3 mln zł zysku EBITDA, o 25,6 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Wynik był zgodny z konsensusem PAP Biznes, podobnie jak przychody grupy, które wyniosły 278 mln zł i były o 7,6 proc. niższe rok do roku.

Agora szacuje, że wydatki na reklamę w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale 2018 roku o 8 proc. do 2,1 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Agora podtrzymała jednocześnie prognozę wzrostu rynku reklamy o 2-4 proc. w całym roku.

Fundusze Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zwiększyły zaangażowanie w Asbisie do 5,16 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

GetBack w 2017 r. miał skonsolidowaną stratę netto w wysokości ok. 1 mld zł - wynika z szacunków spółki.

GetBack ponownie przesunął termin publikacji raportu rocznego, tym razem na 21 maja z 15 maja - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy BOŚ w I kwartale 2018 roku wyniósł 16,3 mln zł wobec 20,0 mln zł przed rokiem - podał bank w raporcie kwartalnym.

BOŚ podpisał umowy objęcia 30,07 mln akcji serii V, dzięki czemu pozyska z emisji 300,7 mln zł - podał bank w komunikacie.

PKN Orlen podpisał z BOŚ Bankiem list intencyjny w sprawie potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. PKN Orlen ma objąć 2,5 mln akcji BOŚ Banku - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej grupy wynosi 1,46 mld zł na 2018 r. i 0,6 mld zł na kolejne lata - poinformowała spółka. W części deweloperskiej Unibep planuje sprzedaż w 2018 r. 541 lokali mieszkalnych.

Zarząd spółki LUG zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1,223 mln zł, co daje 17 groszy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Pod koniec czerwca nastąpi uruchomienie produkcji w zakładzie w Argentynie - poinformował prezes LUG, Ryszard Wtorkowski. Dodał, że uruchomienie fabryki usprawni realizację kontraktu na oświetlenie uliczne w prowincji Misiones, a przychody z tamtejszej działalności mogą pojawić się już w lipcu.

Nakłady inwestycyjne Aplisensu w I kw. 2018 r. wyniosły 2,4 mln zł, a w całym roku mają wynieść ok. 20 mln zł - poinformował na konferencji prezes Aplisensu Adam Żurawski. Spółka spodziewa się, że zrealizuje zawarte w strategii założenia wzrostu na 2018 r.

Akcjonariusze Fasingu zdecydują o wypłacie 2,5 mln zł, czyli 0,8 zł dywidendy na akcję, z zysku za 2017 r. - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 12 czerwca.

Zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 55,2 mln zł, czyli był o 23,5 proc. wyższy rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody grupy w tym okresie spadły rdr o 4,3 proc. do 500,9 mln zł.

GPW, na wniosek spółki, postanowiła zawiesić obrót akcjami Kopeksu w okresie od 17 maja do 29 maja włącznie - poinformowała giełda w uchwale zarządu.

Tarczyński zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcji mięsnej w Sławie. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 15 sierpnia 2018 roku - poinformował Tarczyński w komunikacie. Wartość transakcji została ustalona na 28 mln zł.

Zarząd LSI Software rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2017 rok łącznie 978,2 tys. zł dywidendy, czyli 0,30 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka i2 Development ma przedwstępną umowę zakupu działki we Wrocławiu za 12,7 mln zł netto pod ok. 220 lokali - poinformował deweloper w komunikacie.

Zarząd Unibepu rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2017 rok łącznie 5,1 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusz SMS Kredyt Holding zażądał umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego. Według propozycji, na dywidendę miałoby trafić łącznie 1,48 mln zł, czyli 0,1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Z uwagi na pogorszenie sentymentu inwestycyjnego na świecie, EUR/PLN może do końca tygodnia pozostawać na podwyższonych poziomach, w okolicach 4,30 - ocenia Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium. Zdaniem analityka, odwrót od bardziej ryzykownych aktywów przekłada się na wzrost rentowności długoterminowych krajowych SPW.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2893 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1784 USD i 129,83 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej w USA spadają w reakcji na informacje, że niespodziewanie wzrosły jej amerykańskie zapasy - o prawie 5 mln baryłek. Na dodatek eksport irańskiej ropy może przebiegać bez zakłóceń, bo Unia Europejska deklaruje podtrzymanie umowy nuklearnej z Iranem, z której wyjście USA zapowiedział 8 maja amerykański prezydent Donald Trump - podają maklerzy.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie jest wyceniana bez zmian, ale za wcześnie, aby skreślać ten metal, bo może on zdrożeć do 7.500 USD za tonę. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana po 6.808,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,4 mln baryłek, czyli 0,3 proc., do 432,35 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Środowy komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP potwierdzają scenariusz stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, szanse na podwyżki stóp procentowych w tym i przyszłym roku są iluzoryczne.

Wyniki grupy Agora za pierwszy kwartał okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Zdaniem ekspertów, lekkim negatywnym zaskoczeniem jest spadek liczby biletów sprzedanych w kinach Helios. Analitycy pozytywnie oceniają wysoki wzrost rynku reklamy.

Zysk netto grupy PZU w I kwartale wyniósł 640 mln zł i okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku. Analitycy oceniają, że lepsze wyniki spółka zawdzięcza niższym odszkodowaniom, zwracają uwagę na doszacowanie przez spółkę rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienia.

W wynikach KGHM za pierwszy kwartał analitycy pozytywnie oceniają działalność aktywów zagranicznych, chociaż zwracają uwagę, że rezultaty Sierra Gorda mogą pogorszyć się w drugiej połowie roku. W ocenie ekspertów, słabsze wyniki polskich aktywów grupy mogą okazać się przejściowe.

Depracjacja złotego może osłabić przekonanie wśród członków RPP o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian przez dłuższy czas - uważa Piotr Matys, analityk Rabobanku.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w zależności od jej mocy szacowany jest na 40-70 mld zł - poinformował Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w ministerstwie energii. Lokalizacja elektrowni powinna być znana na przełomie 2019/2020 roku.

Danina solidarnościowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r., tego rodzaju przepisów nie wprowadza się w trakcie roku podatkowego - powiedział w środę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Polski Fundusz Rozwoju chce finansować inwestycje energetyczne, analizuje obecnie kilka projektów. Byłby zainteresowany finansowaniem projektów morskich farm wiatrowych, może zaangażować się w budowę elektrowni jądrowej - poinformował PAP Biznes Janusz Ogłaza, dyrektor inwestycyjny PFR.

Samar prognozuje rejestracje nowych aut osobowych w maju na poziomie 42,073 tys. sztuk - podał Samar w komunikacie.

System wsparcia dla morskich farm wiatrowych może zostać uruchomiony w przyszłym roku, ale raczej nie w formie aukcji. Bardziej prawdopodobne jest indywidualne wsparcie projektów, notyfikowane w Komisji Europejskiej - poinformował Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w resorcie energii.

Polska może mieć problem ze zrealizowaniem celów OZE wynikających z unijnej polityki klimatycznej - wynika ze słów dyrektora w Ministerstwie Energii Andrzeja Kaźmierskiego.

Do 2030 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w polskim miksie energetycznym zmniejszy się z obecnych 80 proc. do 60 proc. Nie zmieni się jednak wolumen węgla kamiennego dla energetyki, zaś węgiel brunatny ma zapewnioną przyszłość najmniej do 2040 r. - podał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Największy polski producent węgla - Polska Grupa Górnicza (PGG) - prognozuje stabilną produkcję tego surowca rzędu 30 mln ton rocznie, kopalnia Bogdanka będzie dostarczać na rynek ok. 9 mln ton. Nadal utrzyma się też import węgla, który w ub. roku przekroczył 13,3 mln ton.

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną - zakłada ustawa, do której w środę Senat nie zaproponował poprawek. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w świnoujskim gazoporcie skierowano do sejmowej podkomisji. W środę na forum połączonych sejmowych komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Senat nie zaproponował w środę wieczorem poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych, która zmienia przepisy dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych - nowe przepisy o ochronie danych osobowych, poparł w środę Senat.

Senatorowie w środę nie zgłosili poprawek do specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Nowe lotnisko ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie.

Gdańscy agenci CBA zatrzymali b. komendanta głównego policji Zbigniewa M. - poinformował w środę PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Jak powiedział, chodzi o przestępstwa urzędnicze.

Gdańscy agenci CBA zatrzymali w środę dwóch b. dyrektorów delegatur Biura w Łodzi i Poznaniu; podejrzewani są o popełnienie przestępstw urzędniczych - poinformował w środę PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Zatrzymanemu b. Komendantowi Głównemu Policji Zbigniewowi M. oraz dwóm b. dyrektorom delegatur CBA zostaną przedstawione zarzuty dot. m.in. ujawniania informacji z prowadzonych postępowań karnych oraz na temat planowanych dopiero czynności - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Do stołecznego sądu trafił akt oskarżenia wobec b. ministra sportu i turystyki w rządzie PO Andrzeja B. - poinformował w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Były polityk jest oskarżony o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych.

Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc. - zakłada przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

Sprawa oddania nagród jest zamknięta; według mojej wiedzy wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego, przekazały środki do Caritasu - oświadczył w środę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Politycy PO domagają się, aby ministrowie zwrócili nagrody do budżetu państwa. Ich zdaniem nagrody te, to były tak naprawdę "drugie pensje" i powinny wrócić do budżetu, a nie mogą być przekazywane "na żadną fundację, spółkę czy szczytny nawet cel".

Mamy dokładne wyliczenia i wiemy, że budżetu na to nie stać - mówił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski o postulacie przyznania 500 zł w gotówce, którego domagają się protestujący w Sejmie niepełnosprawni. Dodał, że "na pewno nie dojdzie" do usunięcia ich siłą z Sejmu.

Dyskusji na temat wieloletniego budżetu UE towarzyszy bardzo duża polaryzacja; można mieć pewne zastrzeżenia co do skuteczności obecnej KE, jeśli chodzi o proces uzgadniania stanowisk państw członkowskich- powiedział w środę szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Myślę, że czerwiec jest pierwszym możliwym terminem, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosi pytania do referendum przedkonstytucyjnego - powiedział w środę prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że pytań ma być maksymalnie dziesięć.

Na potrzeby Mieszkania plus wytypowaliśmy wstępnie 177 nieruchomości w miastach do 20 tys. mieszkańców - powiedział PAP Tomasz Leś z biura prasowego PKP SA. Służby kolejowe przeanalizowały grunty w 625 miastach.

Start b. premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w wyborach do europarlamentu w 2019 r. to dla PO bardzo dobry scenariusz; nie wiem, czy formalnie możliwy - powiedział w środę lider PO Grzegorz Schetyna. Jak dodał, to decyzja nie tylko Tuska, ale też europejskich partnerów.

Nie wykluczam, że założę koło sejmowe, ale na razie nie mam jeszcze takich planów - powiedział w środę były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jak dodał, po wyborach samorządowych chce wystartować z nowym projektem politycznym i na tym się koncentruje.

Przywrócenie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, wprowadzenie "bezpieczników" do konstytucji, silniejsze zakorzenienie Polski w Europie - to główne filary porozumienia opozycji do wyborów parlamentarnych w 2019 r., proponowanego przez Adama Szłapkę z Nowoczesnej.

Wydłużenie okresu w którym możliwe jest dwutorowe wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy - w formie papierowej i elektronicznej - z 30 czerwca 2018 r. do 30 listopada br. zakłada nowelizacja ustawy, którą przyjął w środę Senat.

Wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - zakłada nowelizacja ustawy, którą przyjął w środę Senat. Ustawa jest elementem realizacji programu "Za życiem".

Ratownicy odnaleźli ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju (Śląskie) - podała w środę po północy Jastrzębska Spółka Węglowa. Było ono uwięzione pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku.

W wyniku tąpnięcia w Zofiówce na wieczną szychtę odeszło pięciu górników; podjąłem dziś decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla ich rodzin - poinformował w środę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową.

Sąd Najwyższy uniewinnił w środę Tomasza Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Polska dokonała postępu w sprawie praworządności, ale jest on jeszcze niewystarczający; prowadzimy dyskusje i negocjacje; jestem optymistą - oświadczył w środę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Węgry mają nadzieję na kompromis między Komisją Europejską a Polską, jednak w razie jego braku będziemy przeciwko art. 7 - powiedział TVP węgierski premier Viktor Orban na marginesie szczytu UE-Bałkany Zachodnie, który w czwartek rozpocznie się w stolicy Bułgarii.

Premier Mateusz Morawiecki w środę wieczorem przybył do Sofii, gdzie weźmie udział w czwartkowym szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Szef polskiego rządu spotka się także w środę w stolicy Bułgarii z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

Sytuacja migracyjna jest nadal trudna, kraje UE powinny wykazać się solidarnością - powiedział w środę komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos. Według KE liczba nielegalnych imigrantów przybywających przez niektóre rejony Morza Śródziemnego wzrosła.

Relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi muszą wytrzymać różnice, takie jak spór o porozumienie w sprawie programu nuklearnego Iranu - powiedziała w środę kanclerz Niemiec Angela Merkel, podkreślając znaczenie partnerstwa transatlantyckiego.

Francja, Niemcy, W. Brytania oraz unijna dyplomacja będą wypracowywać z Iranem w najbliższych tygodniach rozwiązania, aby mimo decyzji USA o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego zachować ten układ - podała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował w środę politykę USA i administrację prezydenta Donalda Trumpa. Na konferencji prasowej w Sofii przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie Tusk powiedział, że w efekcie działań Trumpa UE "pozbyła się wszelkich złudzeń".

Komitet Regionów całkowicie zgadza się z pozycją negocjacyjną Parlamentu Europejskiego ws. unijnego budżetu - powiedział w środę szef KR Karl-Heinz Lambertz. Dodał, że KR jednomyślnie sprzeciwia się wiązaniu praworządności z finansowaniem z polityki spójności.

Mieliśmy bardzo dobre spotkania z chińskimi władzami - powiedział w środę unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, podsumowując rozmowy na temat dostępu do chińskiego rynku dla europejskich towarów rolnych, w tym na temat problemów polskich eksporterów.

Istnieją nadal szanse na dojście do skutku zaplanowanego na 12 czerwca spotkania Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem - oświadczył w środę doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że nie jest jasne, czy dojdzie do jego planowanego spotkania na szczycie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Zadeklarował jednocześnie utrzymanie swego żądania denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Korea Północna zagroziła we wtorek odwołaniem spotkania swego przywódcy Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem z powodu trwających manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Odwołała zaplanowane na środę rozmowy z Koreą Południową. Agencja KCNA nazwała te ćwiczenia prowokacją.

Szczyt, który miałby polegać na jednostronnym przedstawieniu żądań amerykańskich wobec Korei Płn. ws. denuklearyzacji, nie jest dla nas interesujący - napisała w środę Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA), powołując się na najwyższe władze KRLD.

Komisja wywiadu Senatu USA zatwierdziła w środę Ginę Haspel, nominowaną przez prezydenta Donalda Trumpa, jako szefową CIA. Cały Senat ma głosować w sprawie Haspel w przyszłym tygodniu.

NATO i USA potępiły w środę otwarcie mostu przez Cieśninę Kerczeńską, łączącego Rosję z zaanektowanym przez nią w 2014 roku ukraińskim Krymem. Wg NATO to "nowa demonstracja pogardy" Moskwy dla prawa międzynarodowego. USA podkreślają, że Krym jest częścią Ukrainy. (PAP Biznes)

asa/ ana/ osz/