Strata netto LPP w I kw. wyniosła 104,8 mln zł wobec 117 mln zł straty rok wcześniej (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Grupa LPP miała w I kwartale 2018 roku 104,8 mln zł straty netto wobec 117 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 117,7 mln zł wobec 109 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 712,8 mln zł wobec 620,6 mln zł przed rokiem.

Marża brutto w I kwartale 2018 roku wynosiła 45,1 proc. w porównaniu z 45,6 proc. w I kwartale rok wcześniej.

Wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu (SG&A) wyniósł 14 proc. i był wolniejszy od tempa wzrostu sprzedaży.

Przychody grupy LPP wzrosły o 16 proc. rdr, do 1,58 mld zł z 1,36 mld zł w I kwartale 2017 roku.

Grupa szacowała na początku kwietnia, że w I kwartale 2018 roku jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,58 mld zł, zysk brutto na sprzedaży 710 mln zł, koszty SG&A 815 mln zł, strata z działalności operacyjnej 115 mln zł.

LPP podało w raporcie, że w I kwartale 2018 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 728 mln zł, zaś w placówkach Cropp w wysokości 210 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w sklepach House wyniosła 170 mln zł, w sklepach Mohito 162 mln zł, zaś w salonach Sinsay 142 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) były dodatnie w każdym miesiącu pierwszego kwartału, a w całym pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły o 9,2 proc.

Spółka podała, że wszystkie marki pokazały dodatnie LFL w pierwszym kwartale, za wyjątkiem Mohito. LFL były dodatnie w większości krajach (najwyższe na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie i w Czechach).

W I kwartale dzięki sprzedaży internetowej spółka uzyskała ok. 130,9 mln zł przychodów, co stanowiło 8,3 proc. sprzedaży grupy oraz 9,6 proc. sprzedaży w kraju. Około 64 proc. sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju.

W pierwszym kwartale 2018 roku średniomiesięczna sprzedaż detaliczna grupy na m kw. była wyższa o około 6 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku i wyniosła 521 zł.

Na koniec marca grupa miała 249,7 mln zł środków pieniężnych.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2018 roku wyniosły 148,6 mln zł, o 32 proc. więcej rdr ze względu na płatności za otwarcia nowych salonów z IV kwartału 2017 oraz wyższe koszty modernizacji salonów rdr.

Na koniec marca 2018 roku grupa LPP dysponowała 1.728 sklepami w 20 krajach o łącznej powierzchni 1.000,9 tys. m kw. (wzrost o 9,5 proc. rdr w stosunku do stanu na koniec marca rok wcześniej). (PAP Biznes)

pel/