Kalendarium rynku NewConnect 2018-05-17

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku NewConnect 2018-05-17 - 2018-05-23

CZWARTEK, 17 MAJA

09:00 - GOVENA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji.

11:00 - FDGAMES - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie poprawienia treści Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcj

12:00 - PRYMUS - Zwyczajne walne zgromadzenie

13:00 - BIOMAXIMA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie ustalenie liczby członków rady nadzorczej oraz odwołania i powołania RN

PIĄTEK, 18 MAJA

10:00 - STEMCELLS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie emisji akcji serii G i H, zmiany statutu.

PONIEDZIAŁEK, 21 MAJA

10:00 - GWARANT - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - PREMFOOD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect.

12:00 - FARM51 - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Emisja akcji serii I, zmiana statutu.

12:00 - MBPARTNER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian statutu, powołania członków rady nadzorczej, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

- CCS - Dzień dywidendy

0,09 PLN na akcję

- CLOUD - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 2000.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E i 250.000 akcji serii F zwykłych na okaziciela spółki CLOUD TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- TELIANI - Dzień dywidendy

0,03 PLN na akcję

WTOREK, 22 MAJA

11:00 - PHOTON - Zwyczajne walne zgromadzenie

ŚRODA, 23 MAJA

10:00 - TAXNET - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie nabycia akcji własnych w celu obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umożenia akcji serii A i F.

10:00 - VCP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Zmiany w Statucie Spółki

11:00 - BIZTECH - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)