Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-05-17

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-05-17 - 2018-05-23

CZWARTEK, 17 MAJA

09:30 - BORYSZEW - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie poświęcone wynikom finansowym Grupy Boryszew za 2017 rok i I kwartał 2018 r.

09:30 - GETINOBLE - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja wyników finansowych Grupy kapitałowej Getin Noble Banku po I kwartale br.

09:30 - LPP - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja wynikowa LPP 1Q2018 oraz prezentacja pierwszego raportu zintegrowanego spółki

10:00 - Bank Deutsche Hypo - Konferencja prasowa

Prezentacja indeksu REECOX, umożliwiającego porównanie koniunktury na rynkach nieruchomości.

11:00 - UE - Bilans handlowy (3/2018)

11:00 - SKARBIEC - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie z Zarządem SKARBIEC HOLDING S.A., poświęcone m.in. omówieniu wyników finansowych Spółki za III kw. roku obrotowego 2017/2018 i planów na kolejne kwartały.

11:00 - TAURONPE - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja wyników finansowych Grupy Tauron za I kw. 2018 r.

11:00 - TXM - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie dotyczące wyników Spółki TXM SA w I kwartale 2018 r. oraz planów na dalszą część 2018 r.

11:30 - BGZBNPP - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja nowej strategii Banku BGŻ BNP Paribas połączona z publikacją wyników finansowych Banku za I kwartał 2018 r.

12:00 - Polska Rada Biznesu - Konferencja prasowa

Przedstawienie raportu: Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej gospodarki?

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (5/2018)

PIĄTEK, 18 MAJA

01:30 - Japonia - CPI (2018)

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (3/2018)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (4/2018)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (4/2018)

12:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie dla inwestorów i analityków, podczas którego Zarząd Spółki Atende SA zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w I kwartale 2018 r.

PONIEDZIAŁEK, 21 MAJA

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (4/2018)

10:00 - GUS - Polska - Produkcja przemysłowa (4/2018)

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (4/2018)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (3/2018)

WTOREK, 22 MAJA

10:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (5/2018)

10:00 - REDAN - Konferencja wynikowa Spółki

Omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółkę Redan SA w pierwszym kwartale 2018 roku.

10:00 - WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki

Omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2018 roku.

10:30 - APATOR - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie z Zarządem Apator S.A. poświęcone omówieniu wyników finansowych za 1Q 2018 i perspektyw spółki.

11:00 - WIELTON - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja podsumowująca wyniki finansowe i osiągnięcia spółki Wielton SA w pierwszym kwartale 2018 r. Wydarzenie będzie również okazją do prezentacji hali KTL, która aktualnie znajduje się w fazie testów.

ŚRODA, 23 MAJA

02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (5/2018)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2018)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2018)

10:00 - GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-marzec 2018 roku

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (4/2018)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (5/2018)

10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (5/2018)

10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2018)

10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2018)

10:00 - AUTOPARTN - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie z okazji publikacji wyników finansowych Auto Partner S.A. za I kwartał 2018 roku.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (4/2018)

11:00 - SELVITA - Konferencja wynikowa Spółki

Omówienie wyników finansowych Spółki Selvita SA za I kwartał 2018 r. oraz perspektyw na kolejne okresy.

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) (5/2018)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) (5/2018)

15:45 - Markit - USA - PMI dla usług wg Markit (wstępny) (5/2018)

16:00 - USA - Sprzedane nowe domy (4/2018)

16:00 - DG ECFIN - UE - Wskaźnik zaufania konsumentów (CCI - flash) (5/2018)

20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)