OFE, w ramach suwaka, przekazały do ZUS w I kwartale aktywa warte 2,26 mld zł - ZUS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Otwarte fundusze emerytalne przelały do ZUS w pierwszym kwartale 2018 roku środki w wysokości 2,26 mld zł w ramach tzw. suwaka - poinformował ZUS w informacji o wykonaniu planu finansowego FUS.

Z kolei OFE otrzymały z ZUS 853,15 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 r. przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. To tzw. suwak bezpieczeństwa, który ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE w razie załamania rynków finansowych bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takim przypadku doszłoby do obniżenia kapitału i uzyskania niższego świadczenia.

W ramach suwaka OFE będą stopniowo umarzały część jednostek rozrachunkowych takich osób, a na rachunek ZUS przekażą środki odpowiadające wartości tych jednostek w danym miesiącu. Po przekazaniu do ZUS całości środków i osiągnięciu wieku emerytalnego przez ubezpieczonego jego członkostwo w OFE ustanie. (PAP)

map/ pr/