Zysk netto BGŻ BNP Paribas w I kw. '18 wyniósł 85,5 mln zł, wzrost 116 proc. rdr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto BGŻ BNP Paribas w I kwartale 2018 roku wyniósł 85,5 mln zł, czyli wzrósł 116 proc. rdr - poinformował bank w komunikacie.

Wynik odsetkowy banku spadł rdr o 3,6 proc. do 449,9 mln zł, natomiast wynik z prowizji spadł o 5,6 proc. do 120,7 mln zł.

Odpisy w I kwartale 2018 roku wyniosły 62,4 mln zł, czyli były o 28 proc. niższe niż rok wcześniej.

Zanualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł po pierwszym kwartale 2018 roku 0,46 proc. i był niższy o 0,16 p.p. niż rok wcześniej.

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2018 roku wyniosła 71,92 mld zł i była niższa o 1,1 proc., w porównaniu do końca grudnia 2017 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 13,78 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 jest na poziomie 10,82 proc.

Poniżej wyniki BGŻ BNP Paribas (w mln zł)

<TAB>

I kw. 2018 I kw. 2017

Wynik odsetkowy 449,9 466,8 -3,6%

Wynik z prowizji 120,7 127,8 -5,6%

Koszty administracyjne 380,1 389,0 -2,3%

Odpisy -62,4 -86,0 -27,5%

Zysk netto 85,5 39,6 116,0%

</TAB>

(PAP Biznes)

seb/ jtt/