Wyniki Getin Noble Banku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

<TAB>

w mln zł 1Q2018 konsensus różnica

PAP

Wynik odsetkowy 296,9 306,8 -3,3%

Wynik z prowizji 35,4 43,4 -22,5%

Koszty ogółem 262,2 253,1 3,5%

Saldo rezerw -119,4 -182,9 -53,3%

Zysk netto -47,7 -61,0 -27,8%

1Q2018 1Q2017 różnica 4Q2017 różnica

w mln zł rdr kdk

Wynik odsetkowy 297 329 -10% 315 -6%

Wynik z prowizji 35 39 -9% 34 4%

Koszty ogółem 262 254 3% 222 18%

Saldo rezerw -119 -204 -41% -526 -77%

Zysk netto -48 -97 -51% -389 -88%

</TAB>

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

seb/