Strata netto Getin Noble Banku w I kw. '18 wyniosła 47,7 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Strata netto grupy Getin Noble Banku przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 47,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 96,5 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 22 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 61 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 83 mln zł do 11 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 296,9 mln zł z 328,8 mln zł rok wcześniej i był 3 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 306,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 297-322,7 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 10 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Marża odsetkowa w I kwartale wynosiła 2,15 proc. i była o 0,1 p.p. wyższa w ujęciu rok do roku.

Wynik z prowizji w I kwartale 2018 roku spadł do 35,4 mln zł z 39 mln zł i był 18,3 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 43,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 38,8 mln zł do 48,4 mln zł). Wynik z prowizji spadł 9 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Koszty w I kwartale 2018 roku wyniosły 262,2 mln zł, czyli były 3,6 proc. wyższe od oczekiwań rynku (253,1 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i 18 proc. w ujęciu kwartalnym.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 119,4 mln zł, czyli były 34,7 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 182,9 mln zł. Odpisy spadły 41 proc. rdr i 77 proc. kdk.

Pod koniec kwietnia bank informował, że szacuje, że w pierwszym kwartale zanotował spadek do 118 mln zł wartości odpisów. Konsensus PAP sporządzono przed tymi zapowiedziami banku.

"Dzięki głębokim działaniom restrukturyzacyjnym udało nam się w znaczący sposób ograniczyć problem bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych i tym samym zmniejszyć wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki Banku" - powiedział, cytowany w komunikacie, Artur Klimczak, prezes banku.

"W nadchodzących kwartałach naszym celem będzie dalsza poprawa efektywności biznesowej w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się zbudować w ciągu ostatnich lat" - dodał.

Koszt ryzyka kredytowego na koniec marca wynosił 1,1 proc., co oznacza spadek o 1 p.p. w ujęciu kwartalnym.

Na koniec marca suma bilansowa banku wynosiła 58,4 mld zł i była niższa o 2,4 proc. w stosunku do końca grudnia 2017 roku. Saldo kredytów grupy Getin Noble Bank wynosiło 41,4 mld zł, a saldo depozytów 48,6 mld zł.

Bank podał, że w I kwartale sprzedaż kredytów wzrosła o ponad 30 proc. względem średniej kwartalnej sprzedaży w 2017 roku i wyniosła 2,4 mld zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych w pierwszym kwartale wyniosła 477 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 12,3 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 9,4 proc. (PAP Biznes)

seb/ jtt/