OFE w kwietniu zwiększyły alokację w akcje, zmniejszyły pozycję gotówkową

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Większość OFE zwiększyła w kwietniu alokację w akcje - wynika z danych KNF. Udział polskich akcji w portfelach OFE na koniec kwietnia wzrósł o 44 pb mdm, zaś zagranicznych zwiększył się o 9 pb. Wartość gotówki w OFE spadła o 11,7 proc. mdm, zaś inwestycje w obligacje zwiększyły się o 6,2 proc.

Łącznie akcje stanowiły 85,6 pkt. proc. aktywów funduszy, o 53 pb więcej niż na koniec marca.

Wartość akcji w portfelach OFE na koniec kwietnia wyniosła 143,5 mld zł, o 2,0 proc. więcej mdm. Fundusze emerytalne miały polskie akcje za 131,2 mld zł (o 2,0 proc. więcej mdm), a zagraniczne za 12,3 mld zł (o 2,7 proc. więcej mdm).

Zmiany te odpowiadały trendom rynkowym. WIG wzrósł w kwietniu o 2,7 proc., a WIG 20 o 3,7 proc. Zwyżki notowały także zagraniczne indeksy: S&P 500 po skorygowaniu o kurs USD/PLN wzrósł o 1,0 proc., a kurs DAX uwzględniający zmianę EUR/PLN poszedł w górę o 1,0 proc.

Wartość aktywów OFE na koniec kwietnia i alokacja wg klas

<TAB>

2018-04-30 zmiana 1M 2018-04-30 zmiana 1M zmiana 3M

mln zł (proc.) proc. aktywów (pb) (pb)

Akcje 143 492,60 2,0 85,6 53 -70

- polskie 131 204,50 2,0 78,3 44 -145

- zagraniczne 12 288,00 2,7 7,3 9 75

Obligacje 14 027,90 6,2 8,4 38 71

- samorządowe (PL) 2 204,80 -2,9 1,3 -6 6

- listy zastawne (PL) 2 813,50 13,2 1,7 17 32

- korporacyjne i inne (PL) 8 867,90 6,7 5,3 26 32

- zagraniczne 141,7 0,3 0,1 0 1

Gotówka 10 066,70 -11,7 6,0 -89 0

Łącznie aktywa pod zarządzaniem 167 658,90 1,4 100,0 - -

- polskie 155 159,20 1,3 92,5 -9 -76

- zagraniczne 12 499,70 2,7 7,5 9 76

</TAB>

Gotówka w portfelach OFE zmniejszyła się o 1,3 mld zł, czyli o 11,7 proc. Relatywnie najmocniej tę pozycję zredukował Nationale-Nederlanden OFE (o 27,8 proc. mdm, czyli o 686 mln zł) oraz Generali OFE (o 14,1 proc., czyli 168 mln zł).

Równocześnie zaangażowanie OFE w obligacje zwiększyło się w kwietniu o 820 mln zł (o 6,2 proc.), w tym w obligacje korporacyjne o 558 mln zł (o 6,7 proc.) i listy zastawne o 328 mln zł (o 13,2 proc.). Portfel obligacji korporacyjnych najmocniej wzrósł w Nationale-Nederlanden OFE (o 436 mln zł) oraz w Generali (o 101 mln zł).

W kwietniu OFE PZU w największym stopniu zwiększyło alokację w akcje - o 176 pb do 89,6 proc., zaś Pocztylion OFE najbardziej zredukował tę pozycję - o 64 pb do 84,2 proc.

Najmocniej zaangażowane w tę klasę aktywów jest Pekao OFE (89,8 proc.), a najsłabiej Generali (80,4 proc.).

Relatywnie najwięcej polskich akcji miał na koniec kwietnia Pekao OFE (82,3 proc. portfela), zaś najmniej AXA OFE (72,4 proc.). Najwyższą alokację w zagraniczne akcje ma OFE PZU (10,7 proc.), a najmniejszą OFE Pocztylion (4,2 proc.). (PAP Biznes)

mj/ gty/ jtt/