PBKM kupiła szwajcarską spółkę Biocell Lugano

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Famicord z grupy Polskiego Banku Komórek Macierzystych kupił 100 proc. akcji w szwajcarskiej spółce Biocell Lugano - poinformował PBKM w komunikacie. Cena maksymalna wynosi 1,6 mln euro, czyli 6,9 mln zł.

W komunikacie podano, że cena maksymalna zostanie pomniejszona o wartość ustalonych w ciągu kolejnych 90 dni zobowiązań Biocell Lugano względem sprzedających (Biocell Center oraz MGR), które na dzień zawarcia umowy nabycia szacowane są na ok. 0,1 mln euro.

Płatność ceny została podzielona na trzy raty oraz jedną ewentualną płatność warunkową. Terminy płatności trzech rat w wysokości 0,25 mln euro, 0,75 mln euro oraz 0,5 mln euro zostały ustalone odpowiednio na dzień zawarcia umowy nabycia oraz 12 i 24 miesiące po jej zawarciu. Z kolei płatność warunkowa w wysokości 0,1 mln euro uzależniona jest od ustalonego wzrostu sprzedaży Biocell Lugano w 2018 roku lub w 2019 roku.

Przeniesienie własności akcji na Famicord nastąpi po zapłacie pierwszej raty.

Jednocześnie Biocell Lugano zawarła z Biocell Center umowę licencyjną na korzystnie z patentu posiadanego przez Biocell Center dotyczącego innowacyjnej metody pozyskiwania komórek macierzystych z płynu owodniowego i łożyska. Umowa licencyjna została zawarta na 11 lat i dotyczy możliwości korzystania na wyłączność w Europie wraz z Turcją przez spółki z grupy PBKM z patentu w zamian za opłatę licencyjną.

PBKM podał, że szacowana wartość opłat licencyjnych nie wpłynie "istotnie" na przyszłe wyniki finansowe grupy.

Biocell Lugano jest podmiotem, który rozpoczął działalność operacyjną w 2017 roku. Spółka prowadzi laboratorium w Szwajcarii, które posiada licencję na izolację i namnażanie komórek macierzystych MSC oraz technologię ich pozyskiwania z łożyska, kosmówki i płynu owodniowego. (PAP Biznes)

sar/ osz/