GEKOPLAST SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy na WZA Gekoplast S.A. w dniu 17.05.2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2018

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych przy obecności 100 % kapitału, odbyło się bez formalnego zwołania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Gekoplast S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz obecnych akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

Nazwa akcjonariusza Ilość akcji/głosów % głosów na NWZ

Sacellum Sp. z o.o. 6 049 399 100 %

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz