AOW FAKTORING (10/2018) Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 16.05.2018 Spółka zawarła umowę faktoringową z przedsiębiorstwem z branży stalowej. Umowa ma charakter umowy faktoringowej z regresem. Przyznany odnawialny limit finansowania wynosi 400.000,00 PLN. Umowa jest zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz