VOXEL SA (25/2018) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

VOXEL SA (25/2018) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2018

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 17 maja 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. VOXEL INTERNATIONAL S.A R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU

Liczba posiadanych akcji: 5 184 856

Liczba głosów z posiadanych akcji: 8 184 956

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 17.05.2018 roku: 79,13%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 60,62%

2. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Liczba posiadanych akcji: 1 001 459

Liczba głosów z posiadanych akcji: 1 001 459

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 17.05.2018 roku: 9,68%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 7,42%

3. FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Liczba posiadanych akcji: 546 161

Liczba głosów z posiadanych akcji: 546 161

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 17.05.2018 roku: 5,28%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 4,04%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz