ORZEŁ BIAŁY SA (11/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ2 o zmniejszeniu w dniu 16.05.2018 r. przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% w Spółce Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz