ERG SA (4/2018) ERG S.A. Uzupełnienie komunikatu nr 3/2018 dotyczącego przeglądu opcji strategicznych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2018

W nawiązaniu do komunikatu nr 3/2018 opublikowanego w dniu 17 maja 2018 r. oraz w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi jego interpretacji w zakresie rozważanych opcji strategicznych, Zarząd ERG S.A. informuje, iż na obecnym etapie rozważane są różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestora strategicznego (branżowego lub finansowego) jak i utrzymanie istniejącej rozproszonej struktury właścicielskiej, wskazanie ewentualnych celów akwizycyjnych, a także zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie innej transakcji, jak również nie podjęcie żadnych działań.

Dotąd nie zostały podjęte przez Zarząd żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji i nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz