ALCHEMIA SA (10/2018) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ALCHEMIA SA (10/2018) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 17 maja 2018r

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2018

Zarząd Alchemia S.A. (dalej: "Emitent, Spółka") informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej zwane: "ZWZ"), które odbyło się w dniu 17 maja 2018r. była spółka Impexmetal S.A., która posiadała na tym ZWZ 60 200 000 szt. akcji Emitenta, z których przysługiwała taka sama liczba głosów, co stanowi 92,25% głosów na tym ZWZ oraz 30,1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz