MOSTOSTAL ZABRZE SA (21/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 13 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 191.

W załączeniu przekazywana jest treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 10 planowanego porządku obrad i projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, o którym mowa w pkt. 20 planowanego porządku obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz