LOKUM DEWELOPER SA (19/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanej przez Prezesa jej Zarządu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz