SKOTAN SA (9/2018) Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SKOTAN SA (9/2018) Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił w całości zaskarżoną przez Skotan S.A. ("Spółka") decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. powziął informację, iż Minister Inwestycji i Rozwoju nie wniósł skargi kasacyjnej do wyroku. W związku z tym wyrok stał się prawomocny.

Stanowiło to podstawę złożonego w tym samym dniu przez Spółkę wniosku do Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o zawieszenie prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie postępowania egzekucyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz