ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2018) Sprostowanie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki w treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 16 maja 2018 roku skorygowanego protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2018 roku (NWZ), dostosowanego w związku z oczywistą omyłką w uchwale nr 3/3/2018 podjętej przez NWZ, Emitent poniżej przekazuje właściwą treść § 2 ust. 5 ww. uchwały.

Było:

Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 2. i ust. 3 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 lit. d niniejszej Uchwały.

Powinno być:

Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 2. i ust. 3 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 lit. d niniejszej Uchwały.

W załączeniu Emitent przekazuje właściwą treść uchwały nr 3/3/2018 NWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz