WOJAS SA (19/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2018

Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu informuje, iż Rada Nadzorcza WOJAS S.A. w dniu dzisiejszym, zgodnie z § 22 pkt.2 lit. c Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdań finansowych WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. na okres 2018 - 2019. Rada Nadzorcza wybrała po raz pierwszy firmę Expance Audit & Finance sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3950.

Z wymienioną wyżej firmą audytorską będzie zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. za pierwsze półrocze 2018 i 2019 r. oraz badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. za rok 2018 i 2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz