ENEA SA (31/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENEA SA (31/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 31/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 zawierającego projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, w ramach dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r."

Jednocześnie Spółka przypomina, że przedstawienie ww. sprawozdania planowane jest w ramach pkt 8 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz