BBI DEVELOPMENT SA (16/2018) Zawarcie umowy o roboty wykończeniowe

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BBI DEVELOPMENT SA (16/2018) Zawarcie umowy o roboty wykończeniowe hotelu Moxy w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2018

Zarząd BBI Development S.A. informuje, że spółka celowa Centrum Praskie Koneser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., realizująca kompleks biurowo - handlowy "Kwartał Centralny" projektu deweloperskiego "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie, podpisała w dniu 17 maja 2018 roku z firmą Temex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Zakliczynie (jako "Wykonawcą") umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie prac wykończeniowych w budynku hotelu Moxy w kompleksie Centrum Praskie Koneser.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 303 909,68 EURO (18 450 000 PLN) netto, powiększone o podatek od towarów i usług.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi pomiędzy piątym a czternastym dniem od podpisania niniejszej Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz