GETBACK SA (69/2018) Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GETBACK SA (69/2018) Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji przyspieszonego pos

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 69/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W uzupełnieniu do raportów bieżących 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r., 62/2018 z dnia 07 maja 2018 r. i 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r., zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. w dniu 17 maja 2018 r.) Emitent powziął wiedzę o wydaniu przez Sędziego Referenta - w dniu 11 maja 2018 r. - zarządzenia o publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu załączników opisanych jako załączniki nr 3-5, i 8, do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Sędzia Referent jednocześnie odmówił udzielenia zgody na upublicznienie załączników opisanych jako załączniki nr 6 i 7 do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (tj. spisu wierzycieli i wykazu wierzytelności spornych); motywem dla dokonania tej odmowy była okoliczność zawarcia w treści tych załączników danych osobowych.

Powyżej wskazane zarządzenie zostało wydane w odpowiedzi na pismo wierzyciela, który wnosił o upublicznienie na stronie internetowej Sądu załączników opisanych jako załącznik nr 3-8 do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Wskazane wyżej załączniki, na których upublicznienie Sąd wyraził zgodę na stronie internetowej Sądu, dostępne są pod adresem internetowym: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/Zalaczniki%203-5%20i%208%20wniosku%20GR%2013-18.pdf ; stanowią one również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz