NTT SYSTEM SA (9/2018) Informacja o wybranych wstępnych,

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NTT SYSTEM SA (9/2018) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I kwartał 2018 roku

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2018

Zarząd NTT System S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących okresu od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. i w związku z powyższym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:

Przychody netto ze sprzedaży - 66,3 mln PLN

Zysk netto - 0,6 mln PLN

Zapasy - 44,5 mln PLN

Zobowiązanie krótkoterminowe - 31,1 mln PLN

Istotny spadek wartości przychodów netto ze sprzedaży, w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, wynika ze świadomej decyzji Spółki o rezygnacji z niskomarżowych transakcji, angażujących jednocześnie duże środki i obarczonych znacznym ryzykiem rynkowym. Chodzi tu zwłaszcza o sprzedaż do sieci detalicznych, które boleśnie odczuły spowolnienie na rynku dotyczące sprzedaży konsumenckiego sprzętu komputerowego o umiarkowanych cenach. Na tym rynku pojawiła się najsilniejsza presja na ceny, przy jednoczesnym wzroście poziomu zapasów u wielu podmiotów. Aby sprostać tej presji cześć dystrybutorów odpowiedziała na nią agresywną polityką handlową.

Spółka dostosowała poziom zapasów do aktualnych potrzeb sprzedażowych. Spadł też poziom zobowiązań krótkoterminowych. Istotnie poprawiła się płynność.

Grupa Kapitałowa Emitenta w minionym kwartale postawiła na rozwój własnych produktów i usług, na sprzedaż w segmentach, w których cena nie jest jedynym i najważniejszym wyznacznikiem atrakcyjności oferty. Stawiamy rozwój obszarów uznanych za przyszłościowe (w tym np. oferty dla graczy, smart home). Oprócz oferty własnych produktów i usług, koncentrujemy się na towarach innych producentów, których sprzedaż gwarantuje godziwe zyski. Jednocześnie budujemy cały czas kanał sprzedaży, aby docierać do coraz większej rzeszy odbiorców.

Wyniki I kwartału 2018 r. (zysk netto) pokazują, że Spółka potrafi się zmieniać i generować zyski nawet na tak wymagającym rynku.

Skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 21 maja 2018 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz