NTT SYSTEM SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NTT SYSTEM SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r.

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie NTT System S.A.

przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi zgodnie z art. 402 (2) k.s.h. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz