Banner nad drogą tylko za zgodą zarządcy

Reklama może wymagać załatwienia formalności budowlanych lub nie. Wszystko zależy od jej rodzaju. Inaczej traktuje się tzw. dmuchańce, tablice, bannery czy urządzenia trwale połączone z gruntem.
http://www.rp.pl/Komercyjne/305189989-Banner-nad-droga-tylko-za-zgoda-zarzadcy.html