Secesyjna perła w mieście pruskich fortów

Kamienice z duszą: ul. Ratajczaka 45 w Poznaniu.
http://www.rp.pl/Komercyjne/305189992-Secesyjna-perla-w-miescie-pruskich-fortow.html