Była żona odebrała list. Ogródek do likwidacji

Odebranie przesyłki poleconej przez nieuprawnioną osobę nie wystarczy do przywrócenia terminu na wniesienie odwołania od decyzji.
http://www.rp.pl/Nieruchomosci/305189993-Byla-zona-odebrala-list-Ogrodek-do-likwidacji.html