Sejm ograniczy dostęp do pornografii?

Posłowie zastanowią się, czy warto ograniczyć dostęp do pornografii.
http://www.rp.pl/Polityka/305179885-Sejm-ograniczy-dostep-do-pornografii.html