Jeden obiad, dwie interpretacje

Firma, która funduje jedzenie pracownikom, zaliczy wydatki do podatkowych kosztów. Nie odliczy jednak VAT.
http://www.rp.pl/Interpretacje-podatkowe/305189969-VAT-jeden-obiad-dwie-interpretacje.html