Sędziowie techniczni ds. nowych technologii

Sędziowie techniczni, czyli specjaliści z poszczególnych branż, to sposób na usprawnienie sądów nowych technologii.
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/305189971-Sedziowie-techniczni-ds-nowych-technologii.html